marraskuu 8, 2022 |

Yrityskauppavalvonnan kiristäminen eteni eduskuntaan

Yrityskauppavalvonnan ilmoitusvelvollisuuden kiristys eteni eduskuntaan

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen (HE 172/2022) yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen laskemisesta.

Yrityskaupoista olisi ilmoitettava aiempaa useammin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Mikäli muutos hyväksytään, olisi KKV:lle ilmoitettava yrityskaupoista, joissa osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittäisi 100 miljoonaa euroa ja vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa.

Nykyisin vastaava raja kummankin osapuolen liikevaihdolle on 20 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu Liikevaihtoraja sidotaan myös aiemmasta 350 miljoonan euron maailmanlaajuisesta liikevaihdon asemasta Suomesta kertyneeseen 100 miljoonan liikevaihtoon. Muutoksella on tarkoitus keskittyä erityisesti sellaisiin yrityskauppoihin, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia Suomessa toimiviin markkinoihin.

Lakiin esitetään samalla myös muutamia muita selvennyksiä ja korjauksia.

Uudistetun kilpailulain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.