helmikuu 25, 2021 |

Oikeus kuntoutukseen ei saa vaarantua, vaikka kuntosali suljettaisiin

Aluehallintoviraston pitää sulkupäätöksessään turvata oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen

Torstaina 25.2. maan hallitus tiedotti siirtymisestä poikkeusoloihin. Samana päivänä uutisoitiin, että aluehallintovirastot alkaisivat käyttää samalla viikolla niille myönnettyä uutta tartuntatautilain oikeutta sulkea esimerkiksi kuntosaleja.

Kuntoutusyrittäjät kirjelmöi aluehallintovirastoille 25.2. ja muistutti, että asiakkaan oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen tulee säilyä myös sulkemistilanteessa

Viestimme sisältö on kopiotu alle:

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja sen jäsenet ovat huolissaan asiakkaidensa oikeuksista lakisääteisen kuntoutuksen toteutumiseen vallitsevassa ja kiristyvässä koronatilanteessa. Lehtitietojen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain 58 g §:n mukaisia rajoitustoimia.

Tartuntatautilain 58 g §:n mukaista rajoituspäätöstä valmisteltaessa on otettava huomioon, että tartuntatautilain määräaikaisen muutoksen esitöissä HE 245/2020 sivulla 56/174 on todettu, että asiakkaille kohdistuvista rajoituksista huolimatta tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut sekä sosiaalista  osallistumista tukevat sosiaalipalvelut, kuten vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, olisi kuitenkin turvattava.

Esimerkiksi nyt suljettavaksi aiotuissa uimahalleissa ja kuntosaleissa on järjestetty ja tullaan vastaisuudessakin järjestämään niin Kelan kuin kuntienkin korvaamia ja järjestämiä lakisääteisiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. Palvelut perustuvat pääosin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettuun lakiin sekä terveydenhuoltolakiin.

Vaatimus:

Aluehallintovirastojen on kirjattava päätöksiinsä hallituksen esityksessä esiin tuotu kanta siitä, että rajoituksista huolimatta tarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut sekä sosiaalista osallistumista tukevat sosiaalipalvelut, kuten vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, on jatkossakin rajoituspäätöksistä huolimatta sallittava.

Pelkkä viittaus lakisääteisten etuuksien turvaamiseen tulevassa päätöksessä on riittämätön, sillä lakisääteisiä kuntoutusetuuksia ei aina tunnisteta lakisääteisiksi ja määräaikaisen tartuntatautilain muutoksen esitöiden tarkoittamiksi turvattaviksi etuuksiksi. Tietoisuus lakisääteisen palveluiden turvaamisesta helpottaa palveluiden jatkuvuuden turvaamista paikallisesti.

25.2.2021

Suomen Kuntoutusyrittäjät

Lue aiempi uutisemme tartuntatautilain muutosten vaikutuksista tästä