toukokuu 12, 2022 |

Kelan vastaus Kuntoutusyrittäjien jäsenkyselyn havaintoihin terapioiden vähentymisestä

Kela vastasi huoliimme terapiapäätösten viipymisestä sekä kuntoutuksen lyhentymisestä

Olemme keskustelleet Kelan kanssa jäsenyritystemme havainnoista, että Kelan kuntoutusta myönnetään aiempaan verrattuna entistä

  1. Enemmän myöhässä,
  2. Vähemmän kertoja, sekä
  3. Yksittäisen terapiakerran kesto on aiempaa lyhyempi (60 min à 45 min)

Selvitimme väitettä jäsenkyselyllä. Tulokset olivat hätkähdyttävän huonot:

Vaikutukset ovat ensinnäkin se, että asiakkaiden toimintakyky ei kehity niin hyvin. Toinen vaikutus päätösten myöhästelystä on, että muut asiakkaat jäävät ilman terapiaa: Terapiayritys varaa paikkaa asiakkaalle heti kun yritykseltä kysytään, voiko tämä ottaa asiakkaan. Jos päätös tulee vasta 3 kuukauden päästä, on paikka ollut käyttämättä. Tällainen pitää ihmiset jonossa, ja pahentaa terapian saatavuusongelmia

Lue lisää jäsenkyselyn tuloksista

Kelan vastaukset 11.5.

Kela vastasi jäsenyritystenne havaintoihin liittyen. Aiheeseen palataan seuraavan kerran kesäkuun Kelan neuvottelukunnassa samalla teemalla.

Kelan vastaukset Suomen Kuntoutusyrittäjille

Vastauksessaan Kela viittaa järjestäneensä koulutusta “kuntoutuksen toimijoihin”. Niillä Kela tarkoittaa julkisen sektorin kuntoutuksen viranhaltijoita. Pyysimme materiaalia näistä koulutuksista. Niihin pääsee alla linkeistä:

Kelan omissa koulutuksissaan käyttämä materiaali

Kela.fi:sta löytyy materiaalit kaikista isoista tapahtumistamme. Kela.fi-sivuilla ilmoitettavat koulutukset ja muut yhteistyötilaisuudet ovat julkisia kaikille kiinnostuneille ja niiden materiaalit ovat saatavilla.

Siellä on erillinen terveydenhuollolle kohdennettu sivusto sekä työnantajille kohdennetuilla sivuilla myös linkit tallenteisiin Kuntoutus ja työhön paluun tukeminen – poimi parhaat vinkit työhösi verkkoseminaariemme tallenteilta – Ajankohtaista työnantajille – kela.fi

Kelan sivuilta on mahdollista tilata myös terveydenhuollon uutiskirje, Terveysinfo. Sen avulla tiedotamme ajankohtaisista asioista terveydenhuollolle.

Kela sairaalassa -projekti on juuri avaamassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun kuntoutukseen painottuvan avoimen verkkokoulun. Verkkokoulua tullaan markkinoimaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen järjestäjille. Verkkokoulua on juuri pilotoitu useissa erikoissairaanhoidon yksiköissä ja yhdessä ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen YAMK-koulutuksessa. Uutisoimme Kelan kuntoutuksen verkkokoulun avautumisesta kesäkuun Terveysinfo-uutiskirjeessä.

Tämä projekti kehittää yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa kokeillen monia eri tapoja.

Lisäksi toteutamme tarpeen mukaan erillisiä pienempiä tapaamisia terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Yhteistyötilaisuuksia järjestetään suunnitellusti ja tarpeen mukaan esim. tilanteissa, jossa jokin terveydenhuollon yksikkö on kokenut tarvetta yhteiseen vuoropuheluun.

Kelassa on terveydenhuollolle tarjolla palvelukanavat mm. Kelan viranomaislinja sekä erillinen lääkärilinja.