huhtikuu 19, 2021 |

Kunta: Vaadi ICT-järjestelmätoimittajaltasi ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa Kanta-kirjauksissa!

Kunta: huolehdi potilastiedot kunnolla Kantaan, ja vaadi ict-kumppaniltasi ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa

Ostopalveluvaltuutus on paitsi ainoa tapa potilastietojen järkevän ja turvalliseen säilyttämiseen, myös lain edellyttämä toimintatapa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (1257/2015) on velvoittanut kirjaamaan yksityisten palveluntuottajien tuottamat potilastiedot kansalliseen potilastiedon arkistoon Kantaan jo vuodesta 2017. Tämä on tullut mahdolliseksi kunnolla vasta viimeaikoina, kun järjestäjän rekisteriin kuuluvien palveluiden kirjaaminen suoraan järjestäjän nimen alle mahdollista ostopalveluvaltuutus on saatu toimintakuntoiseksi.

Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsenistä kaksi kolmasosaa on liittynyt Kanta-palveluiden käyttäjiksi. Ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa valmistellaan myös yksityisen puolen järjestelmiin. Ostopalveluvaltuutus mahdollistaa kirjaamisen suoraan kunnan nimen alle esimerkiksi palvelusetelipalveluissa ja kilpailutetuissa terapiapalveluissa.

Nykyisellään kunnat edellyttävät tietojen siirtämistä palvelun päätyttyä kunnalle ja vastaavasti omien tallenteiden hävittämistä. Tämä edellyttää käsityötä sekä järjestäjältä että tuottajalta. Lisäksi tieto ei ole Kanta-arkistossa asiakkaan käytettävissä. Potilastietojen tallentaminen suoraan ostopalveluvaltuutuksen avulla Kantaan vähentää käsityöhön liittyviä kuluja ja parantaa erityisesti tietojen saatavuutta Kanta-arkiston avulla, kun tiedot seuraavat aina asiakasta.

Lue aiempi kirjoituksemme: Pitääkö potilastiedot hävittää palvelun päätyttyä, kun kunta niin pyytää?