19 kesäkuun, 2023 |

Kuntoutusyrittäjät iloisena hallitusohjelmasta – kotitalousvähennys tulossa kotikuntoutukseen

Kuntoutusyrittäjien asiantuntijat olivat kuultavina toukokuussa hallitusneuvotteluissa Säätytalolla, ja perjantaina 16.6. on julkaistu Petteri Orpon vetämän hallituksen Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma. Kuntoutusyrittäjissä ilahduttiin erityisesti näistä kolmesta kirjauksesta:

1. Kotitalousvähennys laajennetaan kotona tapahtuvaan kuntoutukseen
2. Psykoterapiakoulutuksesta tulee kaksiportainen, ja ensimmäisestä portaasta maksuton
3. Uusi Kela-korvausmalli tarkoittaa fysioterapian korvauksen palaamista

”On hienoa, että uusi hallitus on ymmärtänyt, kuinka tärkeää kuntoutus on. Siinä pidetään yllä tai palautetaan ihmisen toimintakykyä”, sanoo Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtaja.
”Toimintakyky voi laskea keneltä tahansa esimerkiksi iän, vamman, trauman tai tapaturman vuoksi. Sen palauttamisessa osaavat auttaa esim. fysioterapeutit, puhe-, psyko- ja toimintaterapeutit, jotka ovat kaikki kuntoutuksen ammattilaisia.”

Kotikuntoutuksella voidaan tukea ikäihmisten asumista ja pärjäämistä kotona kalliimman palveluasumisen sijaan

Hallitusohjelma vastaa Suomen harmaantumiseen ja kasvavaan ikäihmisten määrään sanomalla kuntoutuksesta näin: ”Laajennetaan palvelusetelien käyttömahdollisuuksia osana kotikuntoutusta ja selvitetään mahdollisuutta laajentaa kotitalousvähennyksen käyttöä yksityishenkilön kuntoutuksessa nykyistä laajemmin.”

Hintalapuksi tälle sanotaan 42 miljoonaa, joka on terapia-alojen verovähennysarvio. Vertailun vuoksi yksityisesti tuotetun fysioterapian liikevaihto on lähes 440 miljoonaa.

”Moni on valmis laittamaan omaa rahaa esimerkiksi siihen, että fysioterapeutti käy auttamassa omia vanhempia liikkumaan portaissa, istumaan ja nousemaan sekä pärjäämään kylpyhuoneessa ja keittiössä. Kotitalousvähennys kannustaa tähän yhä enemmän”, Grekin iloitsee.

Uusi Kela-korvausmalli – myös fysioterapian paluu sv-korvattavaksi on näköpiirissä

Hallitusohjelma vastaa sote-kriisiin näin: ”Perusterveydenhuollon saatavuutta parannetaan kohdentamalla hallituskauden aikana kertaluonteista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun hallituksen kehittämän uuden Kela-korvausmallin avulla.”

Uusi Kela-korvausmalli on esitelty Kelan julkaisemissa hallitusneuvottelumateriaaleissa, joissa myös fysioterapia on mukana. Tavoitteeseen liittyy lisäksi kirjaus, jonka mukaan sote-ammattihenkilöstön joustava työnjako mahdollistetaan ja vähennetään ammattihenkilöstöltä vaadittavaa kirjallista työtä, kuten lausuntoja ja todistuksia.

”Fysioterapian Kela-korvaus menetettiin vuoden 2023 alusta, ja se kurjisti erityisesti syrjäseutujen, pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten vointia ja taloutta”,  Grekin sanoo.

Psykoterapiakoulutusta ja mielenterveyden peruspalveluita paremmin tarjolle

Hallitusohjelma vastaa mielenterveyspalvelujen vaikeaan saatavuuteen mm. seuraavasti: ”Vahvistetaan psykoterapiapalveluiden saavutettavuutta uudistamalla psykoterapeuttikoulutusta kaksiportaiseksi ja säätämällä ensimmäisen portaan koulutus maksuttomaksi.” ja ”Kehitetään perustason mielenterveyspalveluja esimerkiksi terapiat etulinjaan -toimintamallin kokemuksia hyödyntäen ja ottamalla käyttöön porrasteinen hoitomalli.”

”Psykoterapian koulutusuudistus ja perustason mielenterveyspalveluiden paraneminen ovat Kuntoutusyrittäjien pitkäaikaisia tavoitteita”, iloitsee Grekin.

On tärkeää, että perustason palvelut eivät jää pelkiksi etäterapioiksi, vaan asiakkaan tilanne huomioidaan.

”Kuormittavassa perhetilanteessa ihminen voi tarvita enemmän sosiaalityöntekijää tai talousapua, kuin nettiterapiaa. Siksi moniammatillisuus pitäisi pitää tässä mielessä.”

 

Kuntoutusyrittäjät järjestää heinäkuun jäsenwebinaarina hallitusohjelmawebinaarin 13.7.2023 klo 9-10. Webinaarissa käydään läpi nyt julkaistua hallitusohjelmaa Kuntoutusyrittäjien jäsenyritysten näkökulmasta ja esitetään ohjelmasta alustavia arvioita ja vaikutuksia jäsenyrityksiin.

Kaikki ovat tervetulleita tähän webinaariin! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://kuntoutusyrittajat.fi/heinakuun-hallitusohjelmawebinaari-13-7-2023/

 

 

Lisätietoja:

Satu Grekin, toiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät, p.  050 550 3488 satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi

Juhani Saarinen, varatoiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät, p. 050 324 0740 juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi