joulukuu 28, 2021 |

Kuntoutusyrittäjien lausunto hoitotakuusta

Lausunto hoitotakuun muuttamisesta

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on 28.12.2021 antanut lausunnon lausuntopalvelu.fi:ssä hallituksen esitysluonnoksesta perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta.

Lausunnossaan Kuntoutusyrittäjät korosti kuntoutuksen ja hoidon tarpeen arvioinnin merkitystä. Yksityisen sektorin voimavarojen käyttöä pidettiin niin kansantaloudellisesti kuin hoitoon pääsyn ja henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta hyvänä asiana. Täsmentämistä edellyttäisi erityisesti sanktioluontoisen palvelusetelin hinnoittelua koskeva pykälä. Kuntoutusyrittäjien lausunnon mukaan hoitotakuun umpeutuessa annettava sanktioluontoinen palveluseteli tulisi hinnoitella siten, että se tosiasiallisesti mahdollistaisi asiakkaan hoitoon pääsyn riittävän nopeassa aikataulussa.

Lausunnon voi lukea tästä linkistä: Kuntoutusyrittäjien Lausunto Hoitotakuusta 28 12 2021

Lausuntopyyntö ja lausuttavana ollut materiaali löytyy tästä lausuntopalvelu.fi:n vievästä linkistä.