tammikuu 19, 2022 |

Lausunto epätyypillisen työn lakimuutoksista

Ns. epätyypillisten työsopimusten (määräaikaiset ja vaihtelevan työajan) lainsäädäntömuutosehdotukset

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry lausui 19.1.luonnoksesta hallituksen esitykseksi työehtodirektiivin täytäntöönpanosta ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi. Muutoksella on tarkoitus laajentaa työnantajan selvitysvelvollisuutta mm. määräaikaisissa sopimuksissa.

Esityksessä laajennetaan mm. työnantajan kirjallista selvitysvelvollisuutta työnteon keskeisistä ehdoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työsopimuspohjiin on kirjattava nykyistä laajemmin työntekoon vaikuttavia seikkoja, kuten työntekijän oikeudesta koulutukseen ja vuokratyöntekijöiden oikeuksiin liittyviä seikkoja. Käytännössä esitys laajentaa jonkin verran kirjallisen työsopimuksen käyttövelvollisuutta, erityisesti lyhyissä työsuhteissa.

Lisäksi luonnoksessa esitetään, että työnantajan olisi vähintään kerran vuodessa tarkasteltava vaihtelevan työajan työsopimuksella työtä tekevän työntekijän työmäärää. Tällä tarkoitetaan Suomeksi sitä, että työntekijän tuntitöiden viikkohaarukka (esimerkiksi 30-40 tuntia) täytyy tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vähintään kerran vuodessa. Jos työntekijän tuntimäärä on kiinteä, esimerkiksi 30 tuntia viikossa, ei vastaavaa tarkistusvelvollisuutta olisi.

Muut muutokset liittyvät mm. työvuorojen perumisen korvaamiseen ja velvollisuuteen antaa työntekijälle perusteltu kirjallinen vastaus, jos tämä erikseen pyytää määräaikaisen työsuhteensa jatkoa tai tuntimääriensä kasvattamista.

Hallituksen esityksen liitteineen ja lausuntoineen voi lukea lausuntopalvelu.fi:stä tästä linkistä.

Kuntoutusyrittäjien jättämän lausunnon voi lukea tästä: Kuntoutusyrittäjät Ryn Lausunto Työlainsäädännön Muutoksista 19 1 2022

Hallituksen esitysluonnoksen voi lukea myös tästä: Mietintö HE Luonnos