toukokuu 2, 2018 |

Markkinoinnin monet kasvot

Digitaaliset kanavat mahdollistavat uudenlaisen, asiakaslähtöisemmän tavan palvella asiakkaita ja tuoda esiin tarjontaa. Markkinointi digikanavissa kasvattaa osuuksia markkinointibudjeteista, mutta harmillisen usein nämä panostukset näkyvät mainontana, jolla pyritään vaikuttamaan suoraan asiakkaan ostopäätökseen. Ei riitä, että euroja siirretään verkkoon, vaan kokonaisuutta tulisi tarkastella paremman asiakaskokemuksen näkökulmasta. Parhaimmillaan hyvä markkinointi on yhtäaikaa erinomaista asiakaspalvelua, palveluiden myynnin edistämistä sekä asiakkaan näkökulmasta houkuttelevaa, hyödyllistä ja asiantuntevaa sisältöä sekä vaivatonta asioimista verkkokanavien välityksellä.

Yrityksen verkkosivujen löydettävyys korostuu nyt ja tulevaisuudessa

 

Taloustutkimuksen tuoreen Median käyttö ja roolit -tutkimuksen* mukaan verkkosivujen löydettävyyllä ja verkkosivuston sisällöllä on suuri merkitys lopulliseen ostopäätökseen.

“Noin 80 % suomalaisista (15–79-vuotiaat) hakee tietoa yrityksen tuotteista, palveluista ja hinnoista suoraan yritysten verkkosivuilta. Seuraavaksi yleisemmin tiedonhaku alkaa netin  hakukonepalveluiden avulla (74 %) ja verkkokauppojen sisällöistä (54 %). Ajankohtainen, informatiivinen ja käytettävyydeltään erinomainen verkkosivusto luo positiivista asiakaskokemusta.” (Lähde: Median käyttö ja roolit -tutkimus, 2018)

Ennen kuin asiakas on varma päätöksestään ja valmis varaamaan tai ostamaan, voi verkkokanavissa olla monta kontaktia yrityksen ja sen kilpailijoiden tarjontaan: tiedonhakua, vertailua tai kokemuksien tiedustelua omalta verkostolta. Nykyaikana yrityksen verkkosivustolla luodaan ensivaikutelma, jolla voi olla suuri merkitys lopullisen ostopäätöksen tekemisessä. Onko ruudun takana asiakkaan tervetulleeksi toivottava, helposti lähestyttävä yritys ja toimivat sivut (mm. ajanvarauksen suhteen) vai onko sivustoa päivitetty viimeksi vuonna 2014, joka saa asiakkaan epäilemään yrityksen olemassa oloa?

Verkkosivustosta ei ole hyötyä liiketoiminnalle, jos sitä ei kukaan löydä. Asiakkaan tunnistaessa tarpeensa, voi hän jo ensimmäisessä vaiheessa eksyä Googlen tarjoamien vastauksien viidakkoon. Yrityksen näkökulmasta yksi parhaimmista sijoituksista on näkyvyys Googlen hakukoneessa, johon voi vaikuttaa maksullisilla, mutta myös maksuttomilla toimenpiteillä. Tietoa etsivät käyttäjät näkevät listauksen sopivista hakuosumista, joita hakukone tarjoaa käyttäjälle. Ensimmäisenä hakutuloksiin listautuu mainoksia, jotka tänä päivänä näyttävät hyvinkin samankaltaisilta kuin ns. luonnolliset hakutulokset. Luonnollisesti yrityksen verkkosivun tulisi päästä hyville paikoille hakukoneen tuloksissa, joko vaikuttamalla luonnollisiin hakutuloksiin hakukoneoptimoinnilla tai ostamalla näkyvyyttä hakukonemainoksina. Kilpailua hakukoneen parhaista paikoista on jo olemassa, joten aikaa ei ole hukattavaksi. Hakukonenäkyvyyteen vaikuttavilla toimenpiteillä luodaan pohja yrityksen näkyvyyden ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Kuinka hyvin yrityksesi verkkosivu löytyy Googlesta? Tee testi ja hae niillä hakusanoilla, joita asiakkaasi käyttävät. Potentiaaliset asiakkaasi eivät ole tietoisia yrityksesi tarjonnasta, joten hakusanat ja -termit tai lauseet eivät sisällä yrityksesi nimeä. Hakevatko he tuotteen tai palvelun nimellä? Näiden synonyymeillä? Käytätkö verkkosivuston sisällössä samoja termejä kuin asiakkaasi?

Erotu henkilökohtaisella otteella sosiaalisessa mediassa

 

Olen ollut mukana käynnistämässä yrityksien liiketoimintaa ja markkinointia nollasta. Tilanteessa, jossa yritys on juuri perustettu ja markkinoinnin budjetti on pieni. Näissä tapauksissa kustannuksiltaan edullisella sosiaalisen median markkinoinnilla on saatu aikaan kasvua ja erinomaisia tuloksia, mutta todellisuudessa onnistumista ei ole ratkaissut valittu kanava vaan sinne tuotettu sisältö ja yrityksen henkilökunta. Sosiaalisen median kanavissa voi pienikin yritys olla iso. Tärkeintä on se, että yrityksellä on kasvot, eivätkä seuraajat altistu ainoastaan yrityksen lähtökohdista tuotetulle yksisuuntaiselle viestinnälle. Sosiaalisessa mediassa tulisikin toimia kanavan ehdoilla – viestintää ja vuorovaikutusta ihmiseltä ihmiselle– tavalla, joilla käyttäjät muutenkin aikaansa somessa viettävät. Miten  someen tuotettu sisältö houkuttelee oikeaa kohderyhmää, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan?

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -raportissa** todetaan, että pk-yrityksen vahvuudet ovat paikallisessa ja tunnetussa brändissä, jonka kautta asiakaspohjaa voidaan kasvattaa. Sosiaalisen median kanavissa voidaan aktiivisella läsnäololla vahvistaa brändin tunnettuutta sekä aktivoida myös asiakkaiden verkostojen kautta tapahtuvaa suosittelua. Suurten yritysten markkinointiin ei useinkaan voi vastata samoilla resursseilla, mutta kilpailuun voi vastata erottautumalla ja asiakaslähtöisellä otteella. Miten voidaan paikan päällä tapahtuva erinomainen asiakaskokemus tuoda verkkokanaviin?

Miten digitaalisuus on muuttanut markkinointia ja myyntiä?

 

Kolmipäiväinen markkinointi- ja myyntiosaamisen koulutus on suunnattu kaikille kuntoutusalan yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan asiakkaiden tavoittamisessa ja säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ilmoittaudu mukaan >> https://kuntoutusyrittajat.fi/tapahtumat/kuntoutusyrittajan-markkinointi-ja-myyntiosaaminen-osa-i/

Lisätietoja:

*Taloustutkimuksen Median käyttö ja roolit -tutkimus

**Työ- ja elinkeinoministeriön Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla -raportti

Löytyykö verkkosivustosi Googlesta?