16 maaliskuun, 2023 |

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueiden potilasasiavastaavien tehtäväksi – Kuntoutusyrittäjät auttaa jäseniä jatkossakin

Lakisääteisestä potilasasiamiestoiminnasta luovutaan – tilalle hyvinvointialueiden potilasasiavastaavat

Terveydenhuollon luvan saaneille kuntoutusyrittäjille on vuoden 1993 potilaslain uudistuksesta lähtien kuulunut velvollisuus nimetä potilasasiamies. Hiljattain 30 vuotta täyttänyt potilasasiamiesinstituutio päätettiin korvata ensi vuoden alusta potilasasiavastaavilla. Kuntoutusyrittäjät teki uudistuksen kustannusvaikutuksista uutisen.

Kuntoutusyrittäjät ry:n hallitus on kuitenkin kannattanut oman potilasasiamiestoiminnan jatkamista jossain muodossa. Jatkossakin niin kuntoutusyrittäjillä kuin kuntoutusyrittäjien asiakkaillakin on tarve saada riippumatonta potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvää neuvontaa. Potilasasiavastaavien tuleva toiminta pyritään hallituksen esityksen mukaan tekemään hyvinvointialueesta riippumattomaksi, mutta Kuntoutusyrittäjät ry kokee, että myös yhdistyksen omille jäsenpalveluille on jatkossa kysyntää.

Merkittävin ero yhdistyksen oman potilasneuvonnan ja hyvinvointialueen tulevien potilasasiavastaavien välillä tulee todennäköisesti olemaan se, etteivät tulevat potilasasiavastaavat neuvo kuin hyvinvointialueella asuvia potilaita, eli loppuasiakkaita. Potilasasiavastaavien tehtäviin ei kuulu, kuten ei aiemminkaan kuulunut potilasasiamiesten tehtäviin, hoitavan henkilöstön tai hoitavan yrityksen johdon neuvonta. Kuntoutusyrittäjien potilasasiavastaavapalvelu on kuitenkin toiminut suurelta osin siten, että potilasasiamieheen (asianajaja Ismo Saarinen) ovat olleet yhteydessä sekä potilas että myös jäsenyrittäjä itse. Näin Kuntoutusyrittäjien potilasasiamiespalvelu on tarjonnut lakisääteisen potilasasiamiestehtävän lisäksi neuvontaa myös palvelua käyttäneelle yritykselle. Neuvot ja ohjeet ovat olleet molempien yhteydenottojen jälkeen samoja, kuin jotka potilaallekin annetaan, joten epäsuhtaa yrityksen tai potilaan oikeuksien suhteen ei tiedoissa ole päässyt syntymään.

Tavoitteena siis on, että jatkossa Kuntoutusyrittäjien potilasasiamiestoiminta, jatkoi se sitten vuoden 2024 alussa millä nimella tahansa, neuvoo niin Kuntoutusyrittäjien jäseniä kuin yrittäjiäkin.