elokuu 23, 2021 |

Psykoterapiasta apua mielen hyvinvointiin

Psykoterapia Carisman hoidoissa kantava voima on hyvä lempeä kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Yrittäjä Marjo Kokko tekee psykoterapeutin työtä suurella sydämellä ja intohimolla.

Marjo Kokon erikoisalaa on psykofyysinen psykoterapia, eli kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen. Yrityksen palveluihin kuuluu Kelan harkinnanvarainen ja vaativa lääkinnällinen psykoterapia, eläinavusteinen psykoterapia koiran ja hevosten avulla sekä työnohjaus.

Hänen luonaan käy erityisesti asiakkaita, joilla on neuropsykiatrisia piirteitä, kuten Aspergerin oireyhtymä, ADHD ja ADD.

Työnsä ohessa hän kouluttaa terapia-alaa kesäyliopistossa.

– Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Se varmasti osaltaan herätti mielenkiinnon terapia-alaan. Oma vahvuuteni on ihmisten kohtaamisessa ja kuuntelemisessa. Hyvässä terapiasuhteessa tulee näkyväksi korjaavan vuorovaikutuksen merkitys ja voima. Se on minusta aina yhtä kiehtovaa!

 

”Terapiatyöskentely on ollut elämäni antoisinta aikaa ja olen kiitollinen mahdollisuudesta tulla kohdatuksi itsenäni ja kokonaisuutena.”

– Psykoterapia Carisman asiakas –

 

Aloitteleville yrittäjille lisää konkreettista tukea

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Kokko työskenteli lasten ja nuorten kanssa, joilla oli psykiatrisia haasteita. Hän opiskeli töiden ohella sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi, jonka jälkeen työnantaja kustansi Kokolle ensimmäisen psykoterapeuttikoulutuksen.

Kokkoa alkoi kiinnostamaan yrittäjyys, vaikka se tuntui samaan aikaan pelottavalta ajatukselta.

– En ole lähtöisin yrittäjäperheestä. Minulle yrittäjyys oli aiemmin pelottava asia ja kuvittelin säännöllisen virkatyön olevan jotenkin turvallisempaa, Kokko kertoo ja jatkaa.

– Minun piti tehdä psyykkisesti paljon töitä itseni kanssa, että uskalsin ottaa harppauksen yrittäjyyteen. Mutta olen äärimmäisen tyytyväinen, että uskalsin tehdä sen. Nautin aivan valtavasti työstäni sekä yrittäjyyden tuomasta vapaudesta.

Kokko toivoo aloitteleville yrittäjille enemmän konkreettista tukea. Yritystä perustaessaan hän kaipasi itsekin apua käytännön asioihin.

Eläinavusteinen psykoterapia on yksi Marjo Kokon tarjoamista palveluista. Kuvassa Kokko ja hänen yksi työkavereistaan.

 

– Valitettavasti yrittäjänä joutuu opettelemaan monta asiaa kantapään kautta. Uskon, että kaikilla aloittelevilla kuntoutusalan yrittäjillä on aluksi konkreettisia ongelmia. Mikä on sopiva asiakasmäärä? Kuinka paljon pitää varata aikaa yhteydenpitoon ja asioiden kirjaamiseen? Mikä järjestelmä on paras laskuttamiseen? Miten verkostoidutaan? Tästä Suomen Kuntoutusyrittäjät voisi ottaa kopin, Kokko vinkkaa hymyillen.

Lisäksi Kokko toivoo, että kuntoutusalalla tehtäisiin enemmän yhteistyötä terapiayrittäjien kesken. Varsinkin nyt, kun terveydenhuoltojärjestelmä on mukana sote-uudistuksessa, yhteistyö olisi erittäin tervetullutta.

– Asiakkaiden ongelmat ovat usein sellaisia, että työskentelemme myös muiden terapia-alojen kanssa joko yhteistyössä tai niiden rajapinnoilla. Esimerkiksi syömishäiriön ja pakko-oireiden psykoterapiahoidon rinnalle sopii hyvin toimintaterapia. Eri terapia-alojen rajapintojen rikkominen on sitä mitä kaipaan enemmän tältä alalta. Sitä voisi edistää ristiin kouluttamisella ja terapeuttien tekemällä yhteistyöllä.

 

”Terapia on antanut minulle hyvät valmiudet kehittää jatkossa opittuja taitoja.”

– Psykoterapia Carisman asiakas –

 

Lisää osaavia psykoterapeutteja ja kouluttajia

Kokko on tyytyväinen, että ihmiset hakeutuvat hoitoon entistä matalammalla kynnyksellä. Silloin hoito on myös tuloksellisempaa ja toipuminen nopeampaa.

– Psykoterapiaan hakeutuvat ovat yleensä tosi motivoituneita hoidoissa käymiseen. Erityisesti nuorilla aikuisilla on hyvin myönteinen suhtautuminen oman psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen. Se on hienoa!

Suomessa psykoterapeuteista on kova tarve, mutta ongelmaan ehdotetaan ratkaisuksi koulutuksen lisäämistä.

– Se ei kuitenkaan onnistu ihan hetkessä, koska uusiin koulutuksiin tarvitaan lisää päteviä kouluttajia, koulutuspsykoterapeutteja ja työnohjaajia. Tämä tarkoittaa pitkää suunnittelua ja resurssien kartoittamista.

–  Jotta terapeuteista tulisi päteviä kouluttajia, täytyy heidät opettaa kouluttajiksi. Ryhtyäkseen kouluttajaksi terapeuttien on ensin tehtävä vuosien ajan töitä. Sen jälkeen heillä pitäisi olla vielä motivaatiota lähteä kouluttajakoulutukseen ja maksaa siitä tuhansia euroja saadakseen kouluttajan pätevyyden. Kouluttajakoulutusten uudistaminen ja lisääminen voisi olla ensimmäinen askel ratkaista psykoterapeuttien pula, Kokko miettii.

Myös koulutusten hinnat saattavat karsia hakijoita. Psykoterapiakoulutus suuntauksesta riippuen maksaa noin 20 000 € ylöspäin. Lisäksi terapeuttiopiskelijan on suoritettava omakustanteisesti oma koulutuspsykoterapia ja koulutuksen aikainen työnohjaus.

 

”Psykoterapia on suurelta osin opettanut minua käymään läpi rauhassa ja hallitusti elämään suuresti vaikuttaneita tapahtumia.”

– Psykoterapia Carisman asiakas –

Kuntoutusyrittäjät tarjoaa jäsenyrityksille kattavasti ja monipuolisesti tietoa

Psykoterapiakeskus Carisma on ollut Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsenyritys 1,5 vuotta.

Kokko tutustui Kuntoutusyrittäjiin oman yrittäjyyden kautta. Hän oli pohdiskellut, mitä erityistä kuntoutusalan yrittäjyydessä on ja mistä saisi tukea omaan yrittäjyyteen. Hän löysi kaipaamaansa tietoa Kuntoutusyrittäjien artikkeleista ja koulutustarjonnasta.

Kuntoutusyrittäjien alan osaaminen ja tiedon määrä on kattava. Potilasasiamiespalvelu on kullan arvoinen yrittäjälle.

– On tosi hyvä juttu, että Kuntoutusyrittäjiltä tulee säännöllisesti esimerkiksi sähköpostia. Pidän siitä, että saan tietoa, johon voin perehtyä silloin, kun minulle parhaiten sopii. On tärkeää, että materiaalia on monipuolisesti saatavilla. Kuntoutusyrittäjät informoivat hyvin netissä ja sähköpostin kautta koulutuksista sekä uusista ja ajankohtaisista asioista. Hyödyn siitä, että minulle tarjotaan aktiivisesti asioita, eikä itse tarvitse kysyä asioiden perään, Kokko perustelee.

Kokko toivoo, että Kuntoutusyrittäjiin liittyisi terapiayrittäjiä eri kuntoutusaloista.

– Tällöin Kuntoutusyrittäjistä voisi tulla moniääninen kuntoutusalan foorumi, jossa yrittäjät voisivat jakaa tietoa, rikkoa terapia-alojen rajapintoja ja verkostoitua. Toivon erityisesti, että tänne löytäisi mahdollisimman moni psykoterapeutti, jolloin voisimme saada yhdessä paremmin äänemme kuuluviin myös Kuntoutusyrittäjissä.

 

“Ennen toisistaan erillisten oireilevien mielen ja kehon sijaan, olen onnistunut luomaan vuorovaikutuskanavan, jonka kautta sekä keho että mieli työskentelevät arjessa toisiaan tukevasti.”

– Psykoterapia Carisman asiakas –


Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:ssä on tällä hetkellä jäsenyrityksiä enemmän kuin koskaan ennen!

Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 931 yrittäjää ja toimipaikkaa. Erityisesti toimipaikkajäsenten ja puheterapeuttien määrä on kasvussa.

Suosittele jäsenyyttä myös kollegayrittäjälle!

Jokaisesta jäsenyyteen johtaneesta vinkistä palkitsemme vinkkaajaa pienellä muistamisella. Kun vinkkaatte, pyytäkää jäseneksi liittyvää kirjoittamaan liittymislomakkeen viimeiseen laatikkoon sinun tai yrityksesi nimi.

Liittymislomake: https://fysi.crmieportal.com/public/events/151001

Lisätietoa jäsenyydestä: https://kuntoutusyrittajat.fi/jasenet/liity-jaseneksi/

Olemme olemassa juuri sinun yritystäsi varten!