23 marraskuun, 2022 |

Saatavuus, saumattomuus ja subjektiivisuus: Kuntoutusyrittäjien vuosikokouksen kolme toimenpidettä mielenterveyskriisin purkamiseen

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry esittää 24.11. pidetyn 50. vuosikokouksen yhteydessä kolme toimenpidettä mielenterveyskriisin purkamiseen. 

1. Mielenterveyden häiriöiden hoitoon on otettava porrastettu, oikea-aikaiseen hoitoon perustuva malli perusterveydenhuollossa.  

Kuntoutusyrittäjät vaatii matalan kynnyksen kuntoutuspalveluiden ja mielenterveystyön ammattilaisten osaamisen kehittämistä sekä tarvittaessa uusien ammattinimikkeiden perustamista lyhytaikaisten terapioiden tarpeisiin. Kuntoutusyrittäjät esitti perustason terveydenhuoltoon uutta hoitomallia sekä suomalaisen psykoterapiakoulutuksen kolmiportaistamista heinäkuussa 2022. Perustason terveydenhuollossa tulee ottaa huomioon mielenterveyspalveluiden riittävä saatavuus. 

Mielenterveyden sairaudet ovat olleet jo jonkin aikaa yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Mielenterveyssyistä eläkkeelle siirtyvissä korostuvat erityisesti nuoret ja naiset: kaksi kolmasosaa mielenterveyseläkkeelle siirtyneistä vuonna 2021 oli naisia. Mielenterveysongelmien heikko saatavuus hidastaa hoitoon pääsyä. Lisäksi mielenterveyskuntoutujan on hoitojonojen ohessa voitettava omaan toimintakykyynsä liittyvät haasteet, jotka voivat itsessään jo hidastaa hoitoon hakeutumista.
 

2. Mielenterveyskuntoutujan siirtyminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon asiakkaaksi on toteuttava saumattomasti.

Perusterveydenhuollon ja Kelan kuntoutuksen välissä mielenterveyskuntoutuja on erikoissairaanhoidon asiakas. Tämä ei saa aiheuttaa katkoksia hoidossa, vaikka tavoitteena saattaisi lopulta ollakin pääsy Kelan kuntoutuksen piiriin. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tulevien hyvinvointialueiden turvautumista omaa toimintaa täydentävään mielenterveyspalveluiden ostopalvelutoimintaan.
 

3. Kelan kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen on säilyttävä kuntoutujan subjektiivisena oikeutena ja Kelan järjestämänä korvamerkittyihin varoihin linkitettynä etuutena.

Tämä tarkoittaa Kelan järjestämis- ja rahoitusvastuun säilyttämistä kuntoutuksessa nykyisellään.

Vain näin voidaan säilyttää edes nykyinen mielenterveyspalveluiden saatavuus ja taso pitkäaikaisessa kuntoutustarpeessa. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on vaatinut Kelan kuntoutuksen ja kuntoutupsykoterapian säilymistä Kelan rahoitus- ja järjestämisvastuulla myös keväällä 2022. 

Lisätietoja: 
Satu Grekin, toiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi