syyskuu 15, 2020 |

Satu Grekin Hoiva&Terveydessä: Uudessa sotessa julkisen hankinnan tekeminen helpommaksi ja pienemmäksi

Hoiva&Terveys haastatteli Suomen Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtajaa Satu Grekiniä lausuntokierroksella olevasta sote-uudistuksesta

Sote-uudistuksen linjaukset ovat ehtineet puhuttaa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä kuntoutusalalla. 

Suomen Kuntoutusyrittäjät on löytänyt linjauksista epäkohtia, joihin yhdistys ottaa kantaa omassa lausuntoluonnoksessaan. Lausunto lähetetään myös maan hallitukselle. 

Voit lukea Kuntoutusyrittäjien toiminnanjohtajan alkuperäisen haastattelun Hoiva&Terveydessä kokonaisuudessaan täältä
 

Sote-maakunnan pitää luoda toimivat markkinat ja ylläpitää niitä 

Yksi sote-uudistuksen lakiluonnoksen huolenaiheista on markkinoiden toimivuus. Julkisen sote-tuotannon asema olisi uudistuksessa todella vahva.

Kuntoutusyrittäjien markkinat ovat suurelta osin julkisella sektorilla. Pelkona on, että yritykset jäävät syrjään, vaikka kaikki maamme sote-ammattilaiset tarvittaisiin suomalaisten käyttöön.   

– Kun tehtävät siirtyvät sote-maakunnille, pitäisi niiden pystyä johtamaan markkinoita niin, että ei synny monopoleja yksityiselle tai julkiselle puolelle. Usein, kun joku toimija pääsee kasvamaan markkinoilla, niillä on taipumus kasvaa entisestäänOn tärkeääettä tehtäisiin sellaista sääntelyä, joka rikkoo monopoleja ja luo tilanteita, että uusia yrityksiä voi syntyä, Satu Grekin toteaa Hoiva&Terveydelle.  

Käytännön toimenpiteenä se tarkoittaa mm., että sote-maakunta antaa neutraalia ja suosimatonta palveluohjausta. Grekinin mukaan näin markkinoilla säilyy terve kilpailu, jolloin yrityksillä on kannustin erottua esimerkiksi laadulla.  

 

Julkinen hankinta on tehty niin raskaaksi, että hankinta jää sote-maakunnalta helposti tekemättä 

Sote-uudistuksen lakiluonnoksessa toinen ongelmakohta on raskaat velvoitteet julkisille hankinnoille. Julkisia hankintoja pitäisi pystyä tekemään ketterämmin, myös pieneen palveluntarpeeseen. 

– Tarkoitus on hyvä, mutta kun velvoitteet ovat raskaat, käy siinä niin, että julkinen hankinta jätetään tekemättä ja palvelu toteutetaan mieluummin julkisena tuotantona, jolloin syntyy monopoli. Julkisen hankinnan pitäisi olla viranhaltijalle helpompi tehdä ja yritykselle vastata, Grekin pohtii. 

Hänen mielestään sote-hankinnat tulisi toteuttaa pienissä osissa, johon myös yleinen hankintalaki velvoittaa. Lakiluonnoksessa tätä ei ole huomioitu lainkaan.

Suomen Kuntoutusyrittäjien kanta on, että sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu lakiluonnoksessa esitetyllä mallilla. Luonnokseen on lisättävä kirjauksia, jotka tukevat pienten yritysten mukanaoloa. Järjestämislakiin tulisi kirjata esimerkiksiettä asiakkaalla olisi oikeus valita palveluntuottajansa.