lokakuu 3, 2022 |

Tietosuojavaltuutetun toimistolta opas sosiaalihuollon asiakastiedoille

Opasta sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä on päivitetty

Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen, eli tietosuojavaltuutetun toimisto, on päivittänyt sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä laadittua opasta. Uutinen uudesta oppaasta löytyy täältä ja vastaavasti oppaan voi ladata myös suorasta linkistä klikkaamalla tästä.

Kuntoutusyrittäjien jäsenistöön kuuluu myös sosiaalihuollon palveluita tuottavia yrityksiä ja yrittäjiä. Erityisesti tTerveydenhuollolle ei valitettavasti yhtä ajantasaista ja kattavaa opasta ole saatavilla. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaan potilasasiakirjaoppaaseen voi perehtyä täällä. Opas on laadittu vuonna 2012, eikä se tunne esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä tai muuta uudempaa lainsäädäntöä.

Sosiaalihuollon asiakirjaoppaassa kuvatut kysymykset soveltuvat monin osin myös terveydenhuollon alalle

Esimerkiksi oppaan ohjeistukset asiakastietojen suojaamisesta tai vastaamisesta asiakkaan tai muun tahon (esimerkiksi tämän edunvalvojan tai vanhemman) esittämään tietopyyntöön voidaan pitää pääpiirteittäin soveltuvina niin sosiaali- kuin terveydenhuollon asiakastietoihin. Opasta ei voida suoraan käyttää ristiin yksityiskohtaisten vastausten hakemiseen luovutustilanteita varten, koska sovellettava erityislainsäädäntö on toistaiseksi vielä terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa toisistaan eriltään.

Opas edellyttää säilyttämään myös sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja toisistaan erillään, sillä tietoihin kohdistetaan erilaisia säilytys- ja käsittelyvaatimuksia. Kuntoutusyrityksessä ei tavallisesti käsitellä sosiaalihuollon asiakastietoja, jolloin tyyppitilanne on, että alun perin sosiaalihuoltoa varten laaditusta tiedosta tulee osa potilasasiakirjojen kokokonaisuutta siinä vaiheessa, kun tietoa käytetään potilaan hoidon suunnittelussa tai toteutuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolainsäädäntöä on ehdotettu yhdistettäväksi, mutta ehdotus ei ole vielä edennyt

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolainsäädäntöjä on kyllä ehdotettu yhdistettäväksi, mutta toistaiseksi hanke ei ole vielä edennyt. Kuntoutusyrittäjien lausunnon lakiehdotuksesta voi lukea täältä.

Osittain tietojen käsittely tapahtuu jo nyt yhtenäisen lainsäädännön pohjalta. Esimerkiksi seuraavat lait ovat jo nyt sovellettavia niin sosiaali- kuin terveydenhuollon tietojen osalta:

 

Terveydenhuollossa erityislakeina ovat edelleen: