28 kesäkuun, 2019 |

Toiminnallisen anatomian perusteos vihdoin suomeksi

Kaupallinen yhteistyö

Toiminnallisen anatomian hallitseminen on perusedellytys manuaalisen terapian parissa toimiville henkilöille. Suomen kielelle on viimein käännetty perusteos, joka yhdistää anatomian opiskelun ja palpaatiotaidot ja kuluu manuaalisen terapian tekijöiden käsissä taatusti myös meillä.

Anatomia & Palpaatio (VK-Kustannus Oy, 2019) -kirjan kirjoittaja on anatomiaan ja palpaatioon sekä käytännön terapeuttina (30 vuotta) että opettajana (25 vuotta) perehtynyt, lukuisia tietokirjoja ja artikkeleita julkaissut Dr. Joseph E. Muscolino. Kirjan on suomentanut englanninkielisestä 2. laitoksesta Marko Grönholm.

”Anatomia & palpaatio -kirja on tervetullut ja kauan kaivattu lisä fysioterapian, osteopatian, hieronnan ja lääketieteen opiskeluun. Terveydenhoitoalalla olemme pitkään odottaneet hyvää teosta anatomian opiskeluun suomen kielellä, kirjaa, joka anatomian opiskelun ohella antaisi selkeät ohjeet myös palpaation vaikean taidon oppimiseen.”
Fysioterapeutti, tietokirjailija Jarmo Ahonen

Anatomia ja palpaatio -kirja opettaa ”kädestä pitäen”, erittäin havainnollisten väri- ja piirroskuvien sekä huolellisesti toteutettujen kuvasarjojen avulla tunnistamaan ja palpoimaan ihmiskehon tärkeät maamerkit. Kirja käsittelee kattavasti ja havainnollisesti myös lihasvenytykset ja triggerpisteet heijastusalueineen.

Kolmeen osaan jakautuvan kirjan ensimmäinen osa käsittelee tutkimisen, arvioinnin sekä hoitotekniikat. Toisen osan luvut kattavat luiden, luisten maamerkkien ja ligamenttien palpaation. Kolmannen osan luvuissa käydään läpi luustolihasten palpaatio.

Jokaisessa luvussa esitetään kyseisen kehonalueen lihakset ja jokaisen lihaksen palpaatio käydään läpi vaiheittain. Vaiheet on ohjeistettu niin, että palpaatio voidaan ymmärtää ja muistaa helposti ilman perinteistä ulkoa opettelua.

”Kirjan kuvitus on erittäin selkeää ja opettaa lukijalle hyvin tarkasti kehon anatomian suhteellisuuden ja eri kerrosten syvyyden. Jokainen luu, nivelrakenne ja lihas käsitellään kirjassa erikseen. Pieni viittaus on myös lihasten yleisiin triggerpisteisiin ja niiden heijastealueisiin. Lisäksi jokaiselle lihakselle löytyy vielä venyttävä terapeuttinen liike.”
Fysioterapeutti, tietokirjailija Jarmo Ahonen

Erityisen havainnolliseksi kirjan tekee kuvitus, joka on toteutettu paikoin oivaltavasti niin, että luut ja lihakset on piirretty ihmismalleista otettujen valokuvien päälle. Kirjan tekijä Joseph Muscolino kiittää teoksen alussa suurta joukkoa ihmisiä, jotka ovat olleet osallisina järeän teoksen (560 sivua) tekoprosessissa avustajina ja tarkastajina sekä mm. juuri kuvituksen toteutuksessa.

Tekijä on käytännön terapeuttina ja kouluttajana rakentanut kirjan tavalla, joka mahdollistaa hyvin loogisen opiskelun ja jo opittujen taitojen kehittämisen. Jokaisen luvun loppuun on koottu kokoava ”tehokierros”, kertaavat kysymykset ja tapausselostus. Kirja sisältää kattavan hakemiston.

”Asioiden käsitteleminen säntillisellä tarkkuudella on ilmeistä jokaisella sivulla. Teos tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille käytännön työkaluja manuaalitaitojen kehittämiseen, mutta myös ammatillisen kommunikaation tehostamiseen terveydenhuoltoalan ammattilaisten kesken.”
Manuaaliterapian hyödyntämiseen erikoistunut tietokirjailija, kouluttaja Ruth Werner

Katso mallisivut
https://www.vk-kustannus.fi/wp-content/uploads/2018/11/Muscolino_mallisivut.pdf

Tutustu sisällysluetteloon:
https://www.vk-kustannus.fi/wp-content/uploads/2018/11/Muscolino_sisa%CC%88llys.pdf

Lue lisää
https://www.vk-kustannus.fi/anatomia-ja-palpaatio/

 

VK-Kustannus Oy on Kuntoutusyrittäjien Kuukauden kumppani kesäkuussa 2019. VK-Kustannus kustantaa valmennuksen, liikunnan ja kuntoutuksen erikoiskirjoja. VK-Kustannus on suomalainen terveydenhuollon, liikunnan ja kuntoutusalan ammattikirjallisuutta tuottava kustantamo. Kirjat toimivat opiskelun tukena ja itsenäisen opiskelun työvälineinä. Kirjoja pystyy hyödyntämään pitkälle tulevaisuuteen.

Lue myös:

Ammattilaiselta ammattilaiselle: Taskuatlas avuksi tule-asiakkaiden päivittäiseen kohtaamiseen

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt – miten hahmotan tule-vaivaisella asiakkaallani?

Teksti: Ritva Tiittanen-Wallenius, terveystoimittaja