syyskuu 5, 2022 |

Tuliko Kelalta hylky puuttuvista terapeuttien nimistä?

Kela hylkäsi tarjouksia, joista puuttui terapeuttien nimiä

Kuntoutusyrittäjät laati jäsentensä käyttöön oikaisuvaatimusmallin, jossa keskitytään puuttuvien terapeuttien nimien ongelman. Malli löytyy jäsensivuilta kirjautumisen jälkeen sivun “Jäsenmateriaalit ja lomakkeet”. Tarvittaessa mallin voi pyytää myös jäsenneuvonnasta juhani.saarinen@kuntoutusyrittajat.fi

Oikaisuvaatimus ei korvaa markkinaoikeusvalitusta. Oikaisuvaatimuksen ja markkinaoikeusvalituksen määräaika on molemmissa 14 vuorokautta päätöksen sähköisestä tiedoksisaannista (päätöspäivästä).

Oikaisuvaatimuksen määräaika

Jos päätös on annettu esimerkiksi 1.9.2022, lasketaan oikaisuvaatimuksen määräaika siitä. Määräaika on 14 vuorokautta päätöspäivää lukuun ottamatta. Viimeinen oikaisuvaatimksen jättöpäivä on siten tässä esimerkissä 15.9.2022 virka-ajan loppuun mennessä.

Markkinaoikeusvalituksen määräaika

Jos päätös on annettu esimerkiksi 1.9.2022, lasketaan myös markkinaoikeusvalituksen määräaika siitä. Määräaika on markkinaoikeusvalituksessa samat 14 vuorokautta päätöspäivää lukuun ottamatta. Viimeinen valituksen jättöpäivä on tässä esimerkissä 15.9.2022 markkinaoikeuden virka-ajan loppuun mennessä.

Sekä oikaisuvaatimuksen että markkinaoikeusvalituksen määräajat ilmenevät päätöksen liitteenä tulleesta valitusosoituksesta.

Oikaisuvaatimus ei vaikuta valituksen määräaikaan. Päätökset sekä valituksen, että oikaisuvaatimuksen tekemisestä on tehtävä ja ne on lähetettävä samassa määräajassa. Päätöksen saaneen yrittäjän on tehtävä siis päätökset asiassa nopeasti.

Tärkeää tietoa maksuista

Oikaisuvaatimus on maksuton. Siksi oikaisuvaatimus tehdään lähes aina, kun siihen koetaan tarvetta. Oikaisuvaatimus tehdään usein myös täydentämään markkinaoikeusvalitusta. Oikaisuvaatimuksen tehokkuus on myös täysin hankintayksikön eli Kelan päätettävissä. Oikaisuvatimus ei saata Kelan tekemää päätöstä ulkopuolisen tai puoluettoman tahon arvioitavaksi.

Markkinaoikeusvalitus on maksullinen. Markkinaoikeus on riippumaton tuomioistuin jolla on toimivalta velvoittaa Kela muuttamaan päätöstä esimerkiksi valittajan kannalta myönteiseksi. Markkinaoikeus perii jutusta oikeudenkäyntimaksun riippumatta siitä voitetaanko juttu vai ei. Maksun suuruus riippuu hankinnan suuruudesta, mutta koske terapia-hankinnat ovat yleensä arvoltaan yli 10 miljoonaa euroa, on maksu herkästi suurin eli 6.140,00 euroa. Maksun osalta on esitettävä vähintään maksun suuruinen oikeudenkäyntikuluvaatimus. Toisin sanoen markkinaoikeuvalitukseen on kirjattava, että Kela on velvoitettava korvaamaan valittajalle tämän oikeudenkäyntikulut, sisältäen oikeudenkäyntimaksun.

Markkinaoikeusvalituksessa kannattaa käyttää hankinta-asioihin perehtynyttä asianajajaa. Jäsenet saavat hyödyntää jäsensivujen materiaalia myös asiamiestä käyttäessään.

Kuntoutusyrittäjät järjestää myös jäsenwebinaarin Kelan hankinnoista. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyy täältä.