joulukuu 10, 2021 |

Turvaväli- ja kokoontumisrajoituksia

Aluhallintovirastot ovat ympäri Suomea määränneet rajoituksia paitsi tapahtumille, myös tilojen käytölle

Aluehallintovirastojen yhteinen usein kysyttyä koronarajoituksista -sivu on hyödyllinen työkalu oman alueen rajoituksia ja niiden noudattamista selvitettäessä.

Asiakastilojen käytön rajoitukset

Asiakastilojen käyttöä koskevat turvavälimääräykset (tartuntatautilain 58 d §) koskee asiakasmääristä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää hallitus.

Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, kuten lakisääteiseen kuntoutukseen. Lakisääteistä kuntoutusta ovat ainkain Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus, terveydenhuoltolain nojalla järjestetty kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntoutus sekä todennäköisesti myös muut lakiin perustuvat kuntoutukset, kuten liikekennevakuutuksen tai tapaturmavakuutuksen perusteella järjestettävät kuntoutukset.

Lue lisää Kuntoutusyrittäjien uutisesta: Kuntoutus sekä rajoitukset uimahalleissa ja kuntosaleilla

Toimista voi päättää itse, tai ne voi välttää vaatimalla tiloihin saapuvilta koronapassin nähtäväksi

Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet ja mahdollinen koronapassin käyttö täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Avien päätösten mukaisesti yleisölle avoimien ja rajatun asiakas tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee järjestää siten, että siakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Aiemmin käytössä olleita nimenomaisia kahden metrin turvavälin ja 15 minuutin rajoja ei enää uusissa päätöksissä ole.

Suunnitelmapohja avien yhteisillä sivuilla

Tästä linkistä pääset koronaviruksen usein kysyttyjen kysymysten sivulle. Sivujen kohdasta “Miten teen kirjallisen suunnitelman tilojen käytöstä?” löytyy linkki avien suunnitelmapohjaan sekä ohjeita suunnitelman tekemiseksi. Suunnitelma on laitettava asiakkaiden nähtäville, lukuun ottamatta siihen sisältyviä henkilötietoja.

Linkit myös ohessa:

Suunnitelmapohja: