tammikuu 31, 2022 |

Yritysten kustannus- ja sulkemistuesta uusi hakukierros

Sulkemis- ja kustannustuesta uusi hakukierros huhtikuussa 2022

Kustannus- ja sulkemistuki on kaksiosainen: sulkemistuella korvataan suljettavaksi määrättyjä yrityksiä, kun taas kustannustuella tuetaan yrityksiä, joiden toimintaa on rajoitettu osittain koronarajoitusten vuoksi. Vertailukausi aiemmalle liikevaihdolle ajoittuu syksylle 2021. Menettely vastaa pääosin aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä.

Lue TEM:n tiedote aiheesta täältä.

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat on kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta. Sulkemiskorvaus koskee alle 50 hengen yrityksiä. Yli 50 hengen yrityksille valmistellaan eri EU-tukisäännösten vuoksi erillinen tuki.

Kustannustuen osalta edellytettäisiin 20 % liikevaihdon laskua aieman 30 % sijaan. Suomen Kuntoutusyrittäjien jäsenyrityksissä yleiset toimialat 86901 (fysioterapia) tai 86909 (muu terveyspalvelu) eivät ole kustannustukeen (pykälä 5 e) oikeutettujen toimialojen listalla, mutta oikeus sulkemiskorvaukseen voi silti olla olemassa, jos liiketoiminnan lasku on johtunut pandemian perusteella viranomaisten määräämistä rajoituksista.

Kuntoutusyrittäjien lausunto 31.1.2022