joulukuu 21, 2020 |

Näin vaikutimme Kuntoutusyrittäjyyden puolesta 2020

 • Korvaustyökalu kohonneisiin henkilöstömenoihin

Vaadimme erillistä uutta korvausta työnantajille, jotka joutuvat pitämään koronavirusepäilyjen vuoksi työntekijän poissa työstä, mutta kuitenkin siten ettei tämä ole tartuntatautipäivärahan piirissä. Näissä tilanteissa sote-palveluyritysten kannattavuus heikkenee nopeasti.

Uutinen yhteisvaikuttamisestamme Hyvinvointiala HALIn kanssa: https://kuntoutusyrittajat.fi/vetoomus-hallitukselle-sote-ala-on-hadassa-ratkaisuja-loytyy-ja-ne-on-otettava-kayttoon/

 

 • Kustannustuki keväällä

Kustannustuki lanseerattiin pikavauhtia koronarajoitusten alkamisen jälkeen ja tuen tavoitteina oli nopea apu yrityksille, jotka olivat kärsineet koronan tai sen johdosta annettujen rajoitusten vuoksi. Luonnosvaiheessa menettelyn oli tarkoitus olla täysin automatisoitu, ja sen piti perustua alv-ilmoituksiin.

Kuntoutusyrittäjät oli päättäjiin yhteydessä, kun havaittiin että arvonlisäveroton kuntoutusyritysten toimiala oli näin jäämässä tuen ulkopuolelle. Kustannustukea muokattiin ja siihen lisättiin “etanakaista”, jota kautta käsiteltiin myös sellaiset hakemukset, joista ei automattista ALV-tietoa ollut saatavilla.

Kuntoutusyrittäjät vaati myös jäsentensä päätoimialoja lisättäväksi tuettujen alojen luetteloon ja näin pääosin tapahtui: https://kuntoutusyrittajat.fi/8-kustannustuetut-toimialat-on-julkaistu-kustannustuki-ii/

 

 • Sote-uudistus

Lausuttiin syksyn sote-uudistuspakettiin yhdessä ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Lausunnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota maakunnan vastuuseen palvelumarkkinoista ja että yritysten ja järjestöjen työpanos hyödynnetään.

Lisäksi vaadittiin maakuntien itsehallintoa laajennettavaksi mm. hankintojen osalta sekä lakiesitystä huomioimaan nykyistä paremmin kustannusten läpinäkyvyys.

Vaikutetaan kansaedustajiin talvella 20-21, että toimivat palvelumarkkinat toteutuisivat maakunnissa: https://kuntoutusyrittajat.fi/kuntoutusyrittajat-toivoo-sote-maakunnille-vastuuta-valintaoikeudesta-ja-toimivista-markkinoista/  

 

 • Osallistuttiin Sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutuksen uudistamistyön pyöreän pöydän tilaisuuksiin, joita oli vuoden 2020 aikana yhteensä kolme.

 

 • Kelalle tehtiin esityksiä

Kuntoutusyrittäjät on vienyt Kelalle vuoden 2020 aikana mm. seuraavat kommentit ja ehdotukset:

– Kelan toimintaterapian markkinavuoropuhelu
– Koronapandemian alussa Kela salli vain etäkuntoutukset. Kuntoutusyrittäjät oli vaatimassa Kelaa sallimaan myös läsnäkuntoutukset, mikäli se on kuntoutuksen kannalta tarpeellista. Myös kuntapäättäjille laadittiin vastaava vetoomus.
– Kelan etäterapioista laadittiin jäsenten käyttöön mallisopimus
– Vastattiin Kelan terapiakyselyihin
– Osallistuttiin Kelan yhteistyöelimiin, joiden perusteella päätettiin mm. läsnäkuntoutusten jatkamisesta ja suojaimista maksettavista käyttökorvauksista palveluntuottajille.
– Ehdotettiin Kelalle koronaviruksen ja EA-koulutusten myöhästymisen huomioimista auditoineissa
– Pyydettiin Kelaa selkiyttämään suojainkorvausten laskuttamista
– Ehdotettiin Kelalle allasterapiakäyntien muuttamista tarpeen mukaan kuivaterapiakäynneiksi
– Esitettiin Kelalle sähköiseen laskutukseen/tilitykseen siirtymistä ja ehdotettiin parannuksia nykyiseen tilitysmenettelyyn

 

 • Vaadimme Sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä selkeämpiä ohjeita kuntoutuksen mahdollistamiseksi hoivakodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

 

 • Viestittiin hoivakotien ohjeidenvastaisista terapeuttien käyntikielloista STM:lle, THL:lle ja Valviralle. Lisäksi otettiin yhteyttä useisiin hoivakoteihin.

 

 • Tartuntatautilaki

Lausuttiin tartuntatautilain muutosesitykseen ja esitettiin uutta korvaustyökalua.

 

 • Kilpailukiellot

Pidettiin kilpailukieltowebinaari. Esitettyyn työntekijöiden kilpailukieltolainsäädännön muutokseen lausuttiin esityksen lausuntokierroksella 2019.

 

 • Epäneutraali palveluohjaus (vakuutusyhtiöt)

Laadittiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tiedustelu vakuutusyhtiöiden toiminnan mahdollisesta markkinahäiriöstä, sekä tiedusteltiin viraston kantaa mahdollisen lainsäädäntömuutoksen tarpeeseen. KKV käsittelee asiaa alkuvuonna 2021. https://kuntoutusyrittajat.fi/kuntoutusasiakkaan-kuntoutuspaikan-valintamahdollisuudet-ovat-rajoitettuja-syyna-ovat-vakuutusyh

 

 • Lähestyttiin verohallintoa terapiapalveluiden verotuksesta työsuhde-etujen yhteydessä ja pyydettiin asiaan parannusta.  

 

 • Kommentoitiin Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin terapiapalvelusetelin sääntökirjaa.  

 

 • Pidettiin jäsenwebinaareja yhteensä 10 kappaletta seuraavista aiheista:  

Jäsenyrityksen lupa-asiat, asiakkaan valinnanvapaus, palvelutuotanto poikkeusoloissa, vuosilomalaki, ajankohtaiswebinaari kesäkuussa, uusi työaikalaki, kustannustuki ja kilpailukieltosopimukset. Lisäksi pidettiin kaksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintawebinaaria.

 

 • Järjestettiin alkuvuodesta kuntoutusyrittäjä-illat Tampereella ja Jyväskylässä.

Loppuvuonna toiminnanjohtaja teki yritysvierailuja, järjestettiin jäsentapaamisia toimialoittain Teamsina ja webinaareja.