Tiedotteet

marraskuu 20, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus – Kuntoutusyrittäjien juridiset näkemykset

Kela on ilmoittanut palveluntuottajilleen osoittamallaan yleisellä viestillä, ettei se tule sallimaan sopimuksen saaneiden palveluntuottajien terapeuttien määrien lisäämistä missään tapauksessa, ennen kuin se on havainnut, että terapeuteista on tietyllä alueella pulaa. Tämän jälkeen terapeuttien mää

marraskuu 6, 2018

Kilpailutuksessa eriytettävä terapeutin osaamisen perustaso ja erityisosaaminen

Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.

marraskuu 6, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen haasteet eivät korjaannu pelkällä lasten- ja nuortenterapian lisähankinnalla

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 10 § edellyttää, että lain nojalla järjestettyjen terapioiden ja moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia sekä perustua erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön.

marraskuu 2, 2018

Terapialiitot vaativat Kelan hallitusta käsittelemään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen oikaisuvaatimuksen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täydentävä, uusi hankinta ei korjaa jo toteutuneessa hankinnassa tapahtunutta virhettä. Päinvastoin, se tekee tilanteesta vieläkin epäselvemmän. Kelan hallituksen tulee pikaisesti estää hankintaan liittyvien lisäongelmien syntyminen.

lokakuu 24, 2018

Kela vastaa terapialiitoille: Hankintaoikaisulle ei ole perusteita

Terapialiitot vaativat Kelalta maanantaisessa kannanotossaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen hankintaoikaisua. Kelan näkemyksen mukaan sille ei ole perusteita.

lokakuu 22, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen vakavat ongelmat voidaan korjata tekemällä hankintaoikaisu

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, Suomen Psykologiliitto ry ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry ovat jättäneet tänään Kelalle vaatimuksen, jonka mukaan Kelan on korjattava kevään 2018 epäonnistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailu

lokakuu 8, 2018

Kela täydentää lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintaa – pääjohtaja aloitti selvityksen kilpailutuksen kehittämisestä

Kela aloittaa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden, täydentävän hankinnan valmistelun. Tavoitteena on avata täydentävä hankinta joulukuun aikana. Nykyinen hankinta jatkuu suunnitellusti.

lokakuu 4, 2018

Hätähuutoja vammaisten lasten vanhemmilta – Kela ei arvosta laatua lasten fysioterapiassa

Kela on lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessaan pudottanut palveluntuottaja-listaltaan ennennäkemättömän suuren määrän neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneita yrityksiä ja ammatinharjoittajia. Erityisesti leikkurin alla ovat olleet lastenfysioterapiaan erikoistuneet kuntoutusyritykset.  

syyskuu 14, 2018

Vuoden Kuntoutusyritys kantaa huolta kuntoutujista

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on nimennyt Vuoden 2018 Kuntoutusyritykseksi Oulussa toimivan Oulunseudun Fysioterapia Oy:n. Voittajayrityksen yrittäjä Sirpa Erhon unelmana on fysioterapian nostaminen siihen arvoon, joka sille kuuluu.

syyskuu 14, 2018

Kultaiset ansiomerkit elämäntyöstä Eira Karvoselle ja Markku Paatelmalle

Keskuskauppakamari on myöntänyt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n hakemuksesta kultaiset elämäntyömerkit fysioterapeutti, terveystieteen maisteri Eira Karvoselle ja fysioterapeutti, terveystieteiden tohtori Markku Paatelmalle.

elokuu 23, 2018

Lähetekäytäntö kuntoutuspalveluihin on muuttunut, palveluohjaus on epäneutraalia

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on huolestuneena seurannut muuttunutta lähetekäytäntöä: Lähetteet kuntoutukseen, etenkin fysioterapiaan, ovat vähentyneet ja niiden saaminen on vaikeutunut. Asiakkailta tulleen palautteen mukaan kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat ohjataan suoraan lähetteen kirjoittavan

heinäkuu 9, 2018

Parempi sote ei synny odottamalla, panostetaan palveluseteliin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisten lähipalvelujen tarjoaminen on täysin kuntien ja kuntayhtymien omissa käsissä. Tämä onnistuu lisäämällä olemassa olevien palveluseteleiden käyttöä ja ottamalla käyttöön uusia. Palvelusetelilaki on voimassa olevaa lainsäädä


Kategoriat