Tiedotteet

joulukuu 18, 2018

Hanna-Kaisa Järvi Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi

Hanna-Kaisa Järvi, HTM,  on nimitetty 15.1.2019 alkaen Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi. Järvi siirtyy tehtävään Hyvinvointiala HALI ry:n yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä.

joulukuu 11, 2018

Palvelusetelillä lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä

Kuntien kannattaa hyödyntää olemassa olevaa palvelusetelijärjestelmää laajemmin ja ottaa käyttöönsä palveluseteleitä palvelujen järjestämisessä. Näin ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy. Hyvä ja selkeä lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton

marraskuu 21, 2018

Aalto-yliopiston raportin vaikutus toteutettuun kilpailutukseen

Kuntoutusyrittäjien näkemys on, että Aalto-yliopiston raportissa ei ymmärretty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen substanssia ja että ohjeistus siksi johti Kelan kilpailutuksen epäonnistumiseen, jonka seurauksena nyt ilman sopimusta jääneet palveluntuottajat irtisanovat henkilöstöään ja myyvät yri

marraskuu 20, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen laatupainotuksen vaikutuksia kentällä

Kilpailutuksen perusongelma on laadun perustason ja erikoisosaamisen sulava sotkemineen keskenään. Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.

marraskuu 20, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus – Kuntoutusyrittäjien juridiset näkemykset

Kela on ilmoittanut palveluntuottajilleen osoittamallaan yleisellä viestillä, ettei se tule sallimaan sopimuksen saaneiden palveluntuottajien terapeuttien määrien lisäämistä missään tapauksessa, ennen kuin se on havainnut, että terapeuteista on tietyllä alueella pulaa. Tämän jälkeen terapeuttien mää

marraskuu 6, 2018

Kilpailutuksessa eriytettävä terapeutin osaamisen perustaso ja erityisosaaminen

Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.

marraskuu 6, 2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen haasteet eivät korjaannu pelkällä lasten- ja nuortenterapian lisähankinnalla

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 10 § edellyttää, että lain nojalla järjestettyjen terapioiden ja moniammatillisten kuntoutuspalvelujen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia sekä perustua erityisasiantuntemukseen ja tarpeelliseen yhteistyöhön.

marraskuu 2, 2018

Terapialiitot vaativat Kelan hallitusta käsittelemään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen oikaisuvaatimuksen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen täydentävä, uusi hankinta ei korjaa jo toteutuneessa hankinnassa tapahtunutta virhettä. Päinvastoin, se tekee tilanteesta vieläkin epäselvemmän. Kelan hallituksen tulee pikaisesti estää hankintaan liittyvien lisäongelmien syntyminen.

lokakuu 24, 2018

Kela vastaa terapialiitoille: Hankintaoikaisulle ei ole perusteita

Terapialiitot vaativat Kelalta maanantaisessa kannanotossaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen hankintaoikaisua. Kelan näkemyksen mukaan sille ei ole perusteita.

lokakuu 22, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen vakavat ongelmat voidaan korjata tekemällä hankintaoikaisu

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, Suomen Psykologiliitto ry ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry ovat jättäneet tänään Kelalle vaatimuksen, jonka mukaan Kelan on korjattava kevään 2018 epäonnistunut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailu

lokakuu 8, 2018

Kela täydentää lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintaa – pääjohtaja aloitti selvityksen kilpailutuksen kehittämisestä

Kela aloittaa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden, täydentävän hankinnan valmistelun. Tavoitteena on avata täydentävä hankinta joulukuun aikana. Nykyinen hankinta jatkuu suunnitellusti.

lokakuu 4, 2018

Hätähuutoja vammaisten lasten vanhemmilta – Kela ei arvosta laatua lasten fysioterapiassa

Kela on lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessaan pudottanut palveluntuottaja-listaltaan ennennäkemättömän suuren määrän neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneita yrityksiä ja ammatinharjoittajia. Erityisesti leikkurin alla ovat olleet lastenfysioterapiaan erikoistuneet kuntoutusyritykset.  


Kategoriat