Tiedotteet

huhtikuu 29, 2019

Vetoomus – Kuntoutus on viisas investointi!

Kuntoutus on yksi tehokkaimmista keinoista nostaa väestön työllisyysastetta. Hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys edellyttää, että huomattavasti isompi osa nyt työelämän ulkopuolella olevista työllistyy ja osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työssä. 

maaliskuu 28, 2019

Kuntoutuksen toimiala- ja tulevaisuusselvitys: Kuntoutuspalveluissa selviä alueellisia eroja ja hyödyntämätöntä potentiaalia

Kuntoutuksen tarpeen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Päättäjät ja asiantuntijat näkevät kuntoutustarpeen koskevan niin toimintakykyä, työkykyä kuin sosiaalista osallisuuttakin. Kuntoutuspalvelut toteutuvat osana ihmisten kokonaishoitoa ja palveluketjuja.

maaliskuu 11, 2019

Sote kaatui – Toimivat kuntoutuskäytännöt kaikkiin kuntiin turvattava

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry pitää soten kaatumista viime metreillä erittäin harmillisena.  Suurimmat häviäjät ovat kansalaiset. Palvelujen tarve ei vähene yhtään. Kuntoutus onkin nousemassa ratkaisevaksi tekijäksi, kun haasteita ratkotaan.

maaliskuu 7, 2019

Haatainen, Rehula ja Sarkomaa: Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan

Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan ja sen ympärille tulee muodostaa laajapohjainen ja moninäkökulmainen kärki- tai strateginen hanke. Näin linjasivat yksimielisesti kuntoutusvetoomuksen vastaanottaneet kansanedustajat Tuula Haatainen, Juha Rehula ja Sari Sarkomaa järjestetyssä ”Kuntoutus rake

maaliskuu 6, 2019

Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea – Se voisit olla sinä!

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Kuntoutussäätiö ja Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry julkaisivat tänään yhteisen kuntoutusvetoomuksen, jolla haastetaan päättäjät keskustelemaan kuntoutuksen hyödyistä. Haluamme, että kuntoutus nähdään hyvinvointia ja toimintakykyä lisäävänä investointina.

helmikuu 28, 2019

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät: Kelan menettelystä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Kuntoutusyrittäjät ovat yhdessä kuntoutujien kanssa tehneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu koskee Kelan menettelyä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden järjestämisessä.

helmikuu 18, 2019

Jäsenkyselyn synkkä saldo Kelan epäonnistuneesta kilpailutuksesta: yritysten lopettamisia, kuntoutushenkilökunnan lomauttamisia ja irtisanomisia

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry selvitti jäsenkyselyllään:                                                                      Synkkä saldo Kelan epäonnistuneesta kilpailutuksesta - yritysten lopettamisia, kuntoutushenkilökunnan lomauttamisia ja irtisanomisia

helmikuu 4, 2019

Kelan on korjattava epäonnistuneen kilpailutuksen vaurioita välittömästi

Kelan viimekeväinen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on aiheuttanut valtavaa sekasortoa kuntoutuskentällä. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry haluaa, että epäonnistunut kilpailutus korjataan.

joulukuu 18, 2018

Hanna-Kaisa Järvi Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi

Hanna-Kaisa Järvi, HTM,  on nimitetty 15.1.2019 alkaen Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtajaksi. Järvi siirtyy tehtävään Hyvinvointiala HALI ry:n yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä.

joulukuu 11, 2018

Palvelusetelillä lyhennetään hoitojonoja ja vältetään vaivojen pitkittymistä

Kuntien kannattaa hyödyntää olemassa olevaa palvelusetelijärjestelmää laajemmin ja ottaa käyttöönsä palveluseteleitä palvelujen järjestämisessä. Näin ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy. Hyvä ja selkeä lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton

marraskuu 21, 2018

Aalto-yliopiston raportin vaikutus toteutettuun kilpailutukseen

Kuntoutusyrittäjien näkemys on, että Aalto-yliopiston raportissa ei ymmärretty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen substanssia ja että ohjeistus siksi johti Kelan kilpailutuksen epäonnistumiseen, jonka seurauksena nyt ilman sopimusta jääneet palveluntuottajat irtisanovat henkilöstöään ja myyvät yri

marraskuu 20, 2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen laatupainotuksen vaikutuksia kentällä

Kilpailutuksen perusongelma on laadun perustason ja erikoisosaamisen sulava sotkemineen keskenään. Kilpailutuksessa tulee erottaa selkeästi, mikä on terapeutin pätevyyden perustasoa ja mikä eristyisosaamista, jota laatupisteillä arvotetaan.


Kategoriat