Kumppanien uutiset

kesäkuu 28, 2019

Toiminnallisen anatomian perusteos vihdoin suomeksi

Toiminnallisen anatomian hallitseminen on perusedellytys manuaalisen terapian parissa toimiville henkilöille. Suomen kielelle on viimein käännetty perusteos, joka yhdistää anatomian opiskelun ja palpaatiotaidot ja kuluu manuaalisen terapian tekijöiden käsissä myös meillä.

kesäkuu 19, 2019

Ammattilaiselta ammattilaiselle: Taskuatlas avuksi tule-asiakkaiden päivittäiseen kohtaamiseen

TULE-vaivan vuoksi vastaanotolle hakeutuneen asiakkaan kohtaavalla terveydenhuollon ammattilaisella on suuri vastuu: Mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon? TULE-ammattilaisen taskuatlaksessa teoria ja käytäntö lyövät kättä. Kokenut fysioterapeutti kokosi käsikirjan itselleen ja toisille.

kesäkuu 3, 2019

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt – miten hahmotan tule-vaivaisella asiakkaallani?

Sveitsissä fysioterapian professorina toimiva ja siellä omaa praktiikkaansa pitävä rovaniemeläislähtöinen Hannu Luomajoki on ladannut koko 30-vuotisen kliinisen työn kokemuksensa ja tuki- ja liikuntaelimistön tutkijan tietämyksensä Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt –kirjaan.

toukokuu 6, 2019

Viisi harhaluuloa yrittäjien eläkevakuutuksesta – ei vaikuta vain vanhuuseläkkeen määrään

Suuri osa yrittäjistä luulee, että YEL-vakuutusmaksut vaikuttavat ainoastaan vanhuuseläkkeen määrään. Yrittäjän eläkevakuutukselle määritelty työtulo vaikuttaa kuitenkin suoraan ja laajasti yrittäjän sosiaaliturvaan sairauspäivärahasta aina työkyvyttömyyseläkkeeseen.

huhtikuu 23, 2019

Etäterapia sopii fysioterapiaankin

Etäterapia on vahvasti tulevaisuutta. Puheterapiassa ja osittain toimintaterapiassa se on jo nykyisyyttäkin, mutta fysioterapiassa vähemmän käytetty mahdollisuus.

huhtikuu 15, 2019

Toimintakeidas hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia täysillä

Toimintakeidas on yksi niistä terapia-alaan yrityksistä, joissa ei jämähdetä vanhaan. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat yrityksessä arkipäivää

huhtikuu 1, 2019

Turvallista viestintää kuntouttajan ja asiakkaan välillä

Esitietolomake, kipumittari, toimintakykymittari, riskitekijäkysely tai etäkuntoutus. Kaikkia näitä, samoin kuin lukuisia muita lomakkeita, yhdistävä asia on tietoturvallinen viestintä. Asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välinen viestintä on ehdottomasti luottamuksellista. Sen pitää tapahtu

maaliskuu 25, 2019

KEVÄÄN HUIPPUTARJOUKSET HURILTA!

Istuma-asennossa käytettävä crosstrainer on erinomainen työkalu senioriliikunnassa ja kuntoutuksessa. Jalat ja kädet liikkuvat vuorotahtiin, ja mahdollistaa ylä- ja alaraajojen nivelien ja lihasten harjoittamisen, sekä sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittamisen istuma-asennossa.

maaliskuu 18, 2019

YHDISTÄ AJATUS JA LIIKE KOGNITIIVIS-MOTORISELLA HARJOITTELULLA

Arkielämässä tarvitaan ja käytetään rinnakkain motorisia ja kognitiivisia taitoja, esimerkiksi puhuttaessa puhelimeen kadulla käveltäessä. Kognitiiviset toiminnot, erityisesti muisti, heikentyvät ikääntymisen ja monien sairauksien myötä ja erityisesti toiminnanohjauksen heikentyminen lisää merkittäv

maaliskuu 11, 2019

Voima kuuluu kaikille! – HUR juhlii 30 vuotta uudella älykkäällä laitesarjalla

Viime aikoina on käyty vilkasta, aiheellista ja tärkeää keskustelua ikäihmisten laitoshoidon nykytilasta. Keskustelu on kohdistunut kuitenkin pitkälti tehostetun palveluasumisen laatuun ja henkilömitoituksiin. Paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt kaikki se, mitä tapahtuu ennen tehostettua palveluas

maaliskuu 4, 2019

LIHASVOIMAHARJOITTELULLA ELÄMÄNLAATUA IKÄÄNTYNEILLE JA HOITOTYÖHÖN HELPOTUSTA

Kaikkein heikkovoimaisimmat henkilöt ovat niitä, jotka eniten hyötyisivät voimaharjoittelusta. Valitettavasti juuri heillä on huonoimmat mahdollisuudet päästä heidän erikoistarpeensa huomioivien ja aidosti motivoivien kuntoilumahdollisuuksien äärelle. Ratkaisu on kuitenkin olemassa! 

tammikuu 15, 2019

Kuntoutuskouluttajat – kokemusta ja intoa koulutuksista!

Koulutustarjontamme on laajentunut ja koulutuksissamme käy fysioterapeuttien lisäksi toimintaterapeutteja, puheterapeutteja ja muita kuntoutuksen ammattilaisia. Koulutuksiimme ovat tervetulleita kaikki!


Kategoriat

Kuukauden kumppanina