Sote

kesäkuu 30, 2021

Sote-yrittäjäjärjestöt: Kela-korvaukset säilytettävä

Kela-korvauksilla autetaan asiakkaat hoitoon Sote-palveluiden rahoituksessa pitää muistaa asiakkaiden pääsy palveluihin. Suomen Kuntoutusyrittäjät, Suomen Yrittäjät ja kolme muuta vaikuttajaa vaativat yksityisen terveydenhuollon korvausten säilyttämistä yksityiseltä hankittaviin palveluihin

kesäkuu 23, 2021

Sote-uudistus hyväksyttiin – Kuntoutusyrittäjät vaatii ottamaan Kela-korvaukset osaksi soten rahoitusmallia

Kuntoutusyrittäjät esittää hyvinvointialueiden palkitsemista rahoituksessa, jos alue antaa avokätisesti lähetteitä Kela-korvattavaan yksityiseen hoitoon ja tutkimiseen. Kela-korvaukset ovat toimiva väline kannustaa ihmisiä huolehtimaan itse terveydestään ja pääsemään tarvitsemiinsa palveluihin

kesäkuu 16, 2021

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto sote-uudistuksesta valmistui – uudistus etenee

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (STV) piti 15.6.2021 tiedotustilaisuuden kertoen mietintönsä valmistumisesta ja siihen liittyvistä ratkaisuista. Valiokunta teki lakiesitykseen yksityisen sektorin kannalta varsin pienimuotoisia muutoksia.

kesäkuu 5, 2021

Kelan kuntoutuspalveluiden järjestäminen – Kuntoutusyrittäjien kirje ministereille

Kuntoutusyrittäjät vaatii Kelan järjestämän kuntoutuksen korkean tason säilyttämistä, ja puolustaa korvausten säilyttämistä. Kuntoutuksen tulevaisuus on esillä pian lausuntokierrokselle lähtevässä STM:n selvityksessä.

toukokuu 18, 2021

Kuntoutusyrittäjien viestit sairausvakuutuskorvausten tulevaisuudeksi

Kuntoutusyrittäjät vaatii sairausvakuutuslain mukaisten yksityisen terveydenhuollon korvausten säilyttämistä. Sotessa tärkeintä on asiakkaiden pääsy palveluihin. Jos monikanavarahoitusjärjestelmää puretaan, tilalle pitää rakentaa järjestelmä, joka taloudellisesti mahdollistaa hoitoon hakeutumisen.

huhtikuu 19, 2021

Kunta: Vaadi ICT-järjestelmätoimittajaltasi ostopalveluvaltuutuksen käyttöönottoa Kanta-kirjauksissa!

Potilastiedot on pitänyt kirjata Kantaan jo vuodesta 2017. Tämä on tullut mahdolliseksi kunnolla vasta nyt, kun järjestäjän rekisteriin kuuluvien palveluiden kirjaaminen ostopalveluvaltuutuksella on vihdoin toiminnassa.

huhtikuu 19, 2021

Miksi kunnan kannattaa tehdä asiakkailleen kuntoutussuunnitelma?

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen perustana olevan kuntoutussuunnitelman laatiminen on kuntoutujan kotikunnan tehtävä. Jos tehtävä laiminlyödään, kuntoutuminen jää asiakkaan kotikunnan vastuulle. Yleensä asiakas jää silloin täysin ilman kuntoutusta.

maaliskuu 12, 2021

Tartuntalain pikakiristysesityksessä pahoja ongelmia

Tartuntatautilain pikakiristyksessä on paha ongelma, mikä vie ihmisiltä oikeuden lakisääteiseen kuntoutukseen. Kuntoutusyrittäjät vaatii korjausta, että lakisääteinen kuntoutus voisi jatkua. Läsnäkuntoutustilanteessa on paikalla enimmillään 2-3 henkeä, ja sama terapeutti hoitaa samaa asiakasta.

maaliskuu 2, 2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki sulkemispäätöksiä yli 10 hengen tiloille, voimaan 1.3.2021

Päivitys 2.3.: Perjantaina 26.2. tehty päätös pysyy voimassa: Aluehallintovirasto määräsi 26.2. Espoon, Helsingin, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan kuntien alueilla sijaitseviin toimitiloihin sulun. Alle 10 hengen ryhmiä sulki ei koske.

helmikuu 26, 2021

Lausunto ns. Sote100-lakiesitusluonnoksesta 25.2.2021

Sote100-lakimuutospaketti sisältää teknisluonteisia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon lakeihin. Muutokset tehtäisiin, jotta sääntely olisi yhdenmukainen eduskunnasn käsiteelyssä parhaillaan olevan sote-esityksen kanssa.

helmikuu 23, 2021

Lausunto Kustannustuki 3:sta

Tuen laajemman käyttökelpoisuuden vuoksi yrityksen liikevaihdon laskun rajan olisi syytä olla alempana, esittää Kuntoutusyrittäjät, ja vaatii huomioimaan myös kasvaneet henkilöstökulut.

helmikuu 23, 2021

Tartuntatautilakimuutos voimaan – oikeus lakisääteiseen kuntoutukseen kirjattu esitykseen

Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamiseksi on tullut voimaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti erityistä huomiota esitetyn lain 58 g §:n, joka oikeuttaa viranomaiset viimesijaisena keinona sulkemaan mm. sisäliikuntaan tarkoitettuja tiloja, kuten kuntosaleja.


Kategoriat